Over Ridge

Ridge is ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en recreatievastgoed. De gebruiker van het vastgoed is onze inspiratiebron. Ons doel is om een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving te creëren, zowel voor de verkoop als de verhuur.

Wij doen dit betrokken, creatief, daadkrachtig en transparant. Duurzaamheid is daarbij een integraal onderdeel van onze projecten. In samenwerking met overheden, zorgorganisaties, vastgoedbeleggers en bewoners ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke woon(zorg)projecten.

Onze missie is om aansprekende vastgoedprojecten te ontwikkelen die positief bijdragen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en gebruikers. Bijzondere (rijks)monumenten zijn typische voorbeelden van aansprekende projecten waar wij met herontwikkeling en een nieuwe gebruiksfunctie ervoor zorgdragen dat de monumenten voor de toekomst bewaard blijven en een belangrijke bijdrage blijven leveren in de omgeving.

Ridge is gevestigd in een monumentaal kantoor in Veenendaal. Vanuit deze basis zijn wij landelijk actief met onze projecten.