Geplaatst op 19 June, 2018 Wonen

Ontwikkeling Lindewijck te Veenendaal

Sinds enige jaren zijn er plannen om de locatie aan het Spanjaardsgoed in Veenendaal te herontwikkelen en de bestaande bedrijfspanden te vervangen voor appartementen.

Achtergrond

De locatie is zeer gunstig en op loopafstand van het centrum en het NS station, dus het leent zich zeer goed voor herontwikkeling tot (zorg)woningen. 

Project

Op 25 september 2017 heeft Ridge de gronden gekocht en is de planontwikkeling gestart.

In de basis is er een mix voorzien van zorgwoningen en vrije sector huurwoningen. Daarnaast wordt een gedeelte van de grond beschikbaar gesteld voor parkeren en fietsenstalling. 

Het totale ontwikkelingsvolume bedraagt, op basis van de huidige plannen, ca. 165 appartementen, huur en/of koop voor wonen.

Deze ontwikkeling van de locatie doet Ridge in nauwe samenwerking met haar partner AllIn Real Estate. Mies Architecten uit Veenendaal. Arcom is respectievelijk als architect en NiVo's als bouwmanager aangesteld.

Heeft u interesse in een van deze appartementen? Geef u op via informatieavond@ridge.nl. Wij houden u dan op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Graag verwijzen wij u naar onderstaande link. Dit is de website van Gemeente Veenendaal waar o.a. de presentatie te zien is die in september 2020 door ons gegeven is in samenwerking met de gemeente.

https://www.veenendaal.nl/info-over-de-gemeente/bouwprojecten/ontwikkeling-lindewijck-holle-goed/-industrielaan

Meer info:

Arcom All-In Real Estate

Terug naar overzicht