Geplaatst op 16 February, 2023 Wonen

Brainpark Rotterdam

Na een jarenlange voorbereiding, werd op 5 juli 2023 de eerste paal geslagen voor de start bouw van 614 studenten- en starterswoningen in Gemeente Rotterdam.

In 2019 besloot Ridge, samen met een aantal partners, de locatie in Brainpark aan te kopen om hier een visie op te ontwikkelen voor woningbouw en specifiek studentenhuisvesting. De locatie in de nabijheid van de Erasmus Universiteit en de gebiedsvisie waar de gemeente Rotterdam voor dit gebied mee bezig was, maakten dat we met veel enthousiasme en energie aan de opgave zijn begonnen. 

Zoals gebruikelijk bij dit soort binnenstedelijke ontwikkelingen, zijn er een aantal fases te doorlopen om tot het ideale product te komen waar alle stakeholders, inclusief gemeente en omwonenden in mee kunnen gaan. We hebben hierbij een goede samenwerking opgebouwd met Kraaijvanger Architects en andere adviseurs als ECHO, Zonneveld en Rho om tot oplossingen te komen voor de ruimtelijke uitdagingen waar je mee te maken krijgt.

In 2021 hebben wij een intentieovereenkomst gesloten met Greystar voor de overname van het project bij start bouw en vanaf die tijd hebben we intensief samengewerkt om tot het eindresultaat te komen; een markant gebouw met 614 studenten- en starterswoningen. Deze ontwikkeling zal de transformatie van het gebied Brainpark echt in gang gaan zetten. Ook de relatie en samenwerking met Waal Bouw heeft bijgedragen aan dit mooie product.

Als ontwikkelteam zijn wij er gepast trots op dat wij, ondanks de uitdagende marktomstandigheden, deze ontwikkeling hebben kunnen afronden en nu zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Dit resultaat hadden we niet kunnen bereiken zonder alle teampartners en wij willen ze dan ook bedanken voor de prettige samenwerking wat geleid heeft tot dit mooie resultaat.

LOCATIE
Rotterdam

OMVANG
ca. 32.000 m²

PROGRAMMA

600 woningen

Commercieel ondersteunende voorzieningen

STATUS
In ontwikkeling

Greystar Blue-House Kraaijvanger Architects ECHO ECHO Urban Design Rho Adviseurs Waal Bouw

Terug naar overzicht